• Effektivaste återvinningen av värme & kyla

    Evertech har de överlägset mest effektiva lösningarna för återvinning av värme och kyla ur vatten och ur vätskor i industriella processer. Läs här och jämför lösningarna med de andra.

    Effektivaste återvinningen av värme & kyla
  • Garanterad besparing

    Jämför vem som snabbast kan ge återvinning på din investering. Med Evertechs finansieringslösning garanteras en besparing av energikostnaderna.

    Garanterad besparing
Lösningar för fastigheter & industri

Företag & kommun

Återvinning av värme och kyla till den professionella marknaden där effekt- och energibehoven överstiger 100 MW och 100 MWh.

Läs mer
Lösningar för villa och hem

Konsument

Smarta återvinningslösningar under 100MW med sol och vatten som värmekällor. För villor, stugor, garage, pooler, krypgrunder, loft etc

Läs mer

ETX™ – Världsledande teknologi

Världens effektivaste värmeväxlare för återvinning av värme i sjöar, hav och processer är basen i Evertechnologin.
Läs mer

Nyheter från Evertech

besparing-nyhet

Garanterad besparing

Evertech introducerar ett nytt erbjudande där kunderna garanteras en kostnadsbesparing vid värmeåtervinning för uppvärmning om minst 10% och garanterade energipriser under minst 5 år. Erbjudandet riktas till de 20 första kunderna som väljer en hyres- eller färdigvärmelösning. Enda förutsättningen är att toppeffekten är minst 30 MW och den totala energiförbrukningen idag uppgår till minst 100 […]

SiemensFinans_logo

Samarbete med Siemens

Evertechs finansiella partner vid hyresfinansiering av systemlösningar för värmeåtervinning för bl a reningsverk och industriella processinstallationer blir Siemens Financial Services. På basis av samarbetet kan kunderna nu välja att pröva en Evertech Everboost lösning med driftövervakning, driftledning och driftrapportering. Prövotiden kan uppgå till 5 år via ett hyresavtal. Efter hyrestidens slut kan hyresavtalet avbrytas förlängas […]

Våra senaste projekt

x100-nyhet

Everboost ger 100 ggr högre effekt

Tester av Everboost vid Rydell & Lempkes tillika SP:s testanläggning visar att Everboost har extremt goda värmeåtervinningsegenskaper. Mer än 100 ggr högre värme respektive kyleffekt/m2 i jämförelse med alla kända kollektorlösningar. Därtill kan mängden köldbärare och trycken i kollektorsystemen minimeras. Med Everboost öppnas en ny värld av värmepumpslösningar.

KOLLEKTOR-NYHET

Everboost – Nytt kollektorprogram

De nya produkterna har olika specialegenskaper för att utstå värme, tryck, errossion, korrossion kemiska ämnen etc. De är i första hand avsedda för den professionella marknaden av fastighetsägare, kommunala reningsverk, industri- och företagskunder med speciella värme- eller kemiprocesser, där man vill återvinna värmen i processen eller använda överskottsvärmen för uppvärmning av lokaler.